در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند

از میچ آلبوم “سه شنبه ها با موری” رو هم خونده بودم، کتاب خوبی بود، داستان راجب یکی از استاد های میچ به نام موری بود که پیرمردی بود خاکی و با تجربه و فهمیده، به طور اتفاقی میچ بعد از چند سال میبینتش و قرار میشه طی جلساتی موری راجب زندگی درس هایی به میچ بده. کتاب یک جورایی نصیحت گونست، اما خیلی باحال و خودمونی. من کتاب رو دوست داشتم.

نویسنده کتاب “در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند” هم میچ آلبوم هست، هیچ دیدی نسبت به سبک کار و قدرت نوشتن میچ آلبوم نداشتم چون توی کتاب سه شنبه ها با موری اکثرا موری حرف میزد و در واقع یک جورایی ثبت وقایع بود. داستان این کتاب داستان زندگی پیرمرد ۸۵ ساله و تنهایی هست به نام ادی(مخفف ادوارد) که توی شهر بازی مسئول بازرسی و تعمیر لوازم بازی هست. یک روز توی شهر بازی حادثه ای رخ میده و ادی میمیره و میره به بهشت و پنج نفر رو که توی زندگیش تاثیر داشتن یا توی زندگیشون تاثیر داشته رو میبینه.
نویسنده بهشت رو توی داستان اینجوری تصور میکنه، میگه بهشت جاییه که میشه دلیل زندگی کردنت رو فهمید.
داستان هر ۵ نفر گیرا و جذابه و بعضی وقتا غافلگیرتون میکنه. ادی با صحبت کردن باهاشون دلیل زندگی، مشکلات و اتفاق هایی که توی زندگیش افتاده رو میفهمه.
من خیلی داستان رو دست داشتم، خارج از منطق و فلسفه اگر بهش نگاه کنیم میتونه تاثیر گذار باشه روی نوع نگرش و رفتارمون توی زندگی.

Categories: کتاب

Everything is a fcking lie

این جمله رو باید قاب کنم بزنم به دیوار اتاقم. چند ماهی هم عکس پروفایل تلگرامم بود. چون همیشه باید جلوی چشم باشه، که یادت نره این اصل مهم رو.

همه چیز، همه چیز دروغ و تظاهر و نقشِ، همهٔ احساسات، همهٔ با هم بودنا، همهٔ خوب بودنا، نگران بودنا، کمک کردنا، همهٔ خنده ها و گریه ها، همش یک دروغِ بزرگه. تلوزیون سر تا سر دروغه، وعده وعید ها دروغه، آموزش و پرورش یک کیسهٔ گهِ تمام عیاره، از بچگی گه و کثافت کردن تو مغز ما که اینجوری بار اومدیم.

دنیا یک دروغ بزرگه.

توی دنیای تا خرخره پر از دروغ، تنها خودتی که می‌تونی از ته دل خودتو دوست داشته باشی و به خودت کمک کنی. تو برای من یک دروغگوی قهاری، و همینطور من هم برای تو. اگر نیستم سعیمو میکنم باشم. اگر تو هم احساس می‌کنی نیستی، سعیتو کن بشی، چون اینجوری موفق تری تو این دنیای سر تا پا گه گرفته.

Categories: زندگی