۲۶

آخرین پست رو نگاه کردم مال ۲ سال پیش بوده. همین ماه و همین روز. خیلی اتفاقات افتاده و خیلی چیزا تغییر کرده از اون زمان تا حالا. اما مهم ترین تغییرات، مربوط به تفکرات من بوده.

گفتن این که زندگی چقدر عجیب و غیر قابل پیش بینیه تکرار مکرراته. عادت کردم بهشون و فهمیدم و قبول کردم که ساختار زندگی همینه.

گاهی وقتا اتفاقاتی میفته که بهت می‌فهمونه حواست رو بیشتر جمع کن، به خودت بیا و به چیزی depend نباش. یهویی مثل یک سیلیِ بِجا. فکر کنم یکیشو همین امروز خوردم!

Categories: زندگی